Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-02-03 10:57:14  Olimpia Przebieracz

Utworzono artykuł 296819 o nazwie 'Sprzedaż maszyn i urządzeń przez IFJ PAN w Krakowie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste296819
user_idpuste2502239
resource_idpuste3024
namepusteSprzedaż maszyn i urządzeń przez IFJ PAN w Krakowie
category_idpuste49380
language_idpuste1
shortpusteSprzedaż maszyn i urządzeń przez IFJ PAN w Krakowie
fullpuste

„Sprzedaż maszyn i urządzeń przez IFJ PAN w Krakowie”

 

Przedmiotem sprzedaży są używane narzędzia i urządzenia.

 

Przetarg prowadzony jest w oparciu o zapisy Regulaminu zbywania majątku ruchomego Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

w Krakowie (Zarządzenie Dyrektora IFJ PAN nr 33/2019 z dnia 24.09.2019 r.).

Tryb i termin składania ofert– konkurs na podstawie zebranych ofert: 30.01.2020 r., do godz. 12:00.

 

Miejsce składania ofert– Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, Kancelaria Ogólna, pokój nr 5212.

 

Termin i miejsce otwarcia ofert11.02.2020 r., godz. 12:00; Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, bud. 4, I piętro, pok. 4102.

 

Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy.

 

Do bezpośredniego kontaktowania się z Kupującymi i osobami zainteresowanymi uczestnictwem w przetargu są: Pani Aleksandra Dąbrowska-Ptak, tel. 12 662 8417, e-mail: aleksandra.dabrowska@ifj.edu.pl oraz osoby merytoryczne: Pan mgr Jacek Sulikowski , tel. 12 662 8365, 500044603 i Pan Janusz Molęda, tel. 12 662 8352.

publishfrompuste2020-02-03 00:00:00
publishtopuste2020-05-03 00:00:00
_activepuste1
slugpustesprzedaz-maszyn-i-urzadzen-przez-ifj-pan-w-krakowie
2020-02-03 10:58:17  Olimpia Przebieracz

Pole full zmieniło wartość z '<p> &bdquo;Sprzedaż maszyn i urządzeń przez IFJ PAN w Krakowie&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedmiotem sprzedaży są używane narzędzia i urządzenia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przetarg prowadzony jest w oparciu o zapisy Regulaminu zbywania majątku ruchomego Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk</p> <p> w Krakowie (Zarządzenie Dyrektora IFJ PAN nr 33/2019 z dnia 24.09.2019 r.).</p> <p> <strong>Tryb i termin składania ofert</strong>&ndash; konkurs na podstawie zebranych ofert: <strong>30.01.2020 r., do godz. 12:00</strong>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Miejsce składania ofert</strong>&ndash; Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Krak&oacute;w, Kancelaria Og&oacute;lna, pok&oacute;j nr 5212.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin i miejsce otwarcia ofert</strong>&ndash;<strong>11.02.2020 r., godz. 12:00</strong>; Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Krak&oacute;w, bud. 4, I piętro, pok. 4102.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wymagania dotyczące wadium &ndash; nie dotyczy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Do bezpośredniego kontaktowania się z Kupującymi i osobami zainteresowanymi uczestnictwem w przetargu są: Pani Aleksandra Dąbrowska-Ptak, tel. 12 662 8417, e-mail: aleksandra.dabrowska@ifj.edu.pl oraz osoby merytoryczne: Pan mgr Jacek Sulikowski , tel. 12 662 8365, 500044603 i Pan Janusz Molęda, tel. 12 662 8352.</p> ' na '<p> &bdquo;Sprzedaż maszyn i urządzeń przez IFJ PAN w Krakowie&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedmiotem sprzedaży są używane narzędzia i urządzenia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przetarg prowadzony jest w oparciu o zapisy Regulaminu zbywania majątku ruchomego Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk</p> <p> w Krakowie (Zarządzenie Dyrektora IFJ PAN nr 33/2019 z dnia 24.09.2019 r.).</p> <p> <strong>Tryb i termin składania ofert </strong>&ndash; konkurs na podstawie zebranych ofert: <strong>30.01.2020 r., do godz. 12:00</strong>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Miejsce składania ofert </strong>&ndash; Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Krak&oacute;w, Kancelaria Og&oacute;lna, pok&oacute;j nr 5212.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin i miejsce otwarcia ofert </strong>&ndash; <strong>11.02.2020 r., godz. 12:00</strong>; Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Krak&oacute;w, bud. 4, I piętro, pok. 4102.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wymagania dotyczące wadium &ndash; nie dotyczy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Do bezpośredniego kontaktowania się z Kupującymi i osobami zainteresowanymi uczestnictwem w przetargu są: Pani Aleksandra Dąbrowska-Ptak, tel. 12 662 8417, e-mail: aleksandra.dabrowska@ifj.edu.pl oraz osoby merytoryczne: Pan mgr Jacek Sulikowski , tel. 12 662 8365, 500044603 i Pan Janusz Molęda, tel. 12 662 8352.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

„Sprzedaż maszyn i urządzeń przez IFJ PAN w Krakowie”

 

Przedmiotem sprzedaży są używane narzędzia i urządzenia.

 

Przetarg prowadzony jest w oparciu o zapisy Regulaminu zbywania majątku ruchomego Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

w Krakowie (Zarządzenie Dyrektora IFJ PAN nr 33/2019 z dnia 24.09.2019 r.).

Tryb i termin składania ofert– konkurs na podstawie zebranych ofert: 30.01.2020 r., do godz. 12:00.

 

Miejsce składania ofert– Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, Kancelaria Ogólna, pokój nr 5212.

 

Termin i miejsce otwarcia ofert11.02.2020 r., godz. 12:00; Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, bud. 4, I piętro, pok. 4102.

 

Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy.

 

Do bezpośredniego kontaktowania się z Kupującymi i osobami zainteresowanymi uczestnictwem w przetargu są: Pani Aleksandra Dąbrowska-Ptak, tel. 12 662 8417, e-mail: aleksandra.dabrowska@ifj.edu.pl oraz osoby merytoryczne: Pan mgr Jacek Sulikowski , tel. 12 662 8365, 500044603 i Pan Janusz Molęda, tel. 12 662 8352.

„Sprzedaż maszyn i urządzeń przez IFJ PAN w Krakowie”

 

Przedmiotem sprzedaży są używane narzędzia i urządzenia.

 

Przetarg prowadzony jest w oparciu o zapisy Regulaminu zbywania majątku ruchomego Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

w Krakowie (Zarządzenie Dyrektora IFJ PAN nr 33/2019 z dnia 24.09.2019 r.).

Tryb i termin składania ofert – konkurs na podstawie zebranych ofert: 30.01.2020 r., do godz. 12:00.

 

Miejsce składania ofert – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, Kancelaria Ogólna, pokój nr 5212.

 

Termin i miejsce otwarcia ofert 11.02.2020 r., godz. 12:00; Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, bud. 4, I piętro, pok. 4102.

 

Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy.

 

Do bezpośredniego kontaktowania się z Kupującymi i osobami zainteresowanymi uczestnictwem w przetargu są: Pani Aleksandra Dąbrowska-Ptak, tel. 12 662 8417, e-mail: aleksandra.dabrowska@ifj.edu.pl oraz osoby merytoryczne: Pan mgr Jacek Sulikowski , tel. 12 662 8365, 500044603 i Pan Janusz Molęda, tel. 12 662 8352.

2020-02-14 14:52:50  Olimpia Przebieracz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-06-20 20:01:15 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2020-06-20 20:01:15 

Pole publishto zmieniło wartość z '2020-05-03 00:00:00' na '2020-06-20 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2020-05-03 00:00:002020-06-20 00:00:00
2020-02-14 14:52:50  Olimpia Przebieracz

Załączono plik 709974

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2769080
user_idpuste2502239
fobject_idpuste709974
resource_idpuste3024
modelpusteArticle
foreign_idpuste296819
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-14 14:52:50  Olimpia Przebieracz

Załączono plik 709975

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2769081
user_idpuste2502239
fobject_idpuste709975
resource_idpuste3024
modelpusteArticle
foreign_idpuste296819
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-14 14:52:50  Olimpia Przebieracz

Załączono plik 709976

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2769082
user_idpuste2502239
fobject_idpuste709976
resource_idpuste3024
modelpusteArticle
foreign_idpuste296819
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-14 14:52:50  Olimpia Przebieracz

Załączono plik 709977

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2769083
user_idpuste2502239
fobject_idpuste709977
resource_idpuste3024
modelpusteArticle
foreign_idpuste296819
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-14 14:52:50  Olimpia Przebieracz

Załączono plik 709978

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2769084
user_idpuste2502239
fobject_idpuste709978
resource_idpuste3024
modelpusteArticle
foreign_idpuste296819
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-14 14:52:50  Olimpia Przebieracz

Załączono plik 709979

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2769085
user_idpuste2502239
fobject_idpuste709979
resource_idpuste3024
modelpusteArticle
foreign_idpuste296819
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-14 14:52:50  Olimpia Przebieracz

Załączono plik 717382

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2769086
user_idpuste2502239
fobject_idpuste717382
resource_idpuste3024
modelpusteArticle
foreign_idpuste296819
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się