2020-01-29

Struktura zatrudnienia w IFJ PAN

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego (IFJ PAN) jest największym instytutem Polskiej Akademii Nauk, posiadającym od roku 2014 kategorię A+ w grupie nauk ścisłych i inżynierskich. Jest to najwyższa kategoria naukowa, przyznana Instytutowi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dwukrotnie, na lata 2014-2017 oraz 2018-2021.

 

Kadrę Instytutu stanowi ponad 560 osób, w tym: 32 profesorów tytularnych, 77 doktorów habilitowanych, 125 doktorów, a także ponad 180 osobowy zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów i techników.

 

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego (IFJ PAN) zatrudnia pracowników w następujących grupach pracowniczych:

1) pracowników naukowych -180 osób,

2) pracowników badawczo-technicznych - ponad 40 osób,

3) pracowników inżynieryjnych i technicznych - 180 osób,

5) pracowników administracyjnych - ponad 90 osób,

6) pracowników na stanowiskach robotniczych i obsługi – ponad 60 osób.

Załączniki

  Struktura zatrudnienia.png 29,66 KB (png) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się