2019-10-04

Pracownia Planowania Leczenia

W skład Pracowni Planowania Leczenia wchodzą radioterapeuci, fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz informatycy. Podstawowym zadaniem pracowni jest przygotowywanie komputerowych planów leczenia dla pacjentów poddawanych radioterapii protonowej. Do zadań należy także wykonywanie testów eksploatacyjnych tomografu komputerowego. Technicy elektroradiologii, pracując bezpośrednio z pacjentami, przygotowują dla nich indywidualne unieruchomienia, wykonują skany tomograficzne na potrzeby planowania terapii, weryfikują ułożenie pacjenta na stole terapeutycznym oraz przeprowadzają napromienianie. Grupa wysoko wykwalifikowanych informatyków, zajmuje się utrzymaniem i rozwojem systemów informatycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice oraz obsługą informatyczną pracowników centrum.

 

Kierownik Pracowni:

mgr inż. Tomasz Kajdrowicz

Tomasz.Kajdrowicz@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6222

 

Pracownicy:  

mgr inż. Karolina Kłapyta

Karolina.Klapyta@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6146

 

mgr inż. Katarzyna Krzempek

Katarzyna.Skowronska@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6148

 

dr inż. Gabriela Mierzwińska

Gabriela.Mierzwinska@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6148

 

mgr inż.Edyta Różak

Edyta.Rozak@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6146

 

mgr inż. Urszula Sowa

Urszula.Sowa@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6146

 

mgr inż. Dominika Kędzierska-Pardel

Dominika.Kedzierska@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6148

 

mgr Robert Stokłosa

Robert.Stoklosa@ifj.edu.pl

tel.:+48 12 399 6135

 

Technicy elektroradiologii:

Anna Harbut

Anna.Balazinska@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6133

 

Weronika Dziechciarz

Weronika.Dziechciarz@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6133

 

mgr Ewelina Kieres

Ewelina.Kieres@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6133

 

mgr Tomasz Mikołajski

Tomasz.Mikolajski@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6133

 

mgr Paulina Moździerz

Paulina.Mozdzierz@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6133

 

mgr Jakub Pałczyński

Jakub.Palczynski@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6133

 

Monika Radolińska

Monika.Radolinska@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6133

 

mgr Roma Sobczyk

Roma.Sobczyk@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6133

 

Judyta Tarnowska

Judyta.Tarnowska@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6133

 

mgr Natalia Werstak

Natalia.Werstak@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6133

 

mgr Anna Zięba

Anna.Zieba@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6133

 

Informatycy:

mgr inż. Robert Kos

Robert.Kos@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6124

 

mgr inż. Aleksander Krempa

Aleksander.Krempa@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6124

 

mgr inż. Artur Krempa

Artur.Krempa@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6124

 

mgr Piotr Pająk

Piotr.Pajak@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6124

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się