2019-10-04

Pracownia Dozymetrii i Kontroli Jakości

Pracownia Dozymetrii i Kontroli Jakości zajmuje się systematycznym sprawdzaniem parametrów urządzeń wchodzących w skład stanowisk radioterapii Gantry. Pracownia wykonuje testy dozymetryczne akceleratora oraz testy systemów pozycjonowania i weryfikacji pozycji pacjenta. Zespół pracowni przeprowadza weryfikację dozymetryczną planów terapii przygotowanych dla pacjentów. Do zadań pracowni należy także rozwój modeli wiązki protonowej i kalibracja urządzeń dozymetrycznych.

 

Kierownik Pracowni:

mgr inż. Dawid Krzempek

Dawid.Krzempek@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6220

 

Pracownicy:

mgr inż. Marta Bałamut

Marta.Balamut@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6136

 

mgr inż. Hubert Jabłoński

Hubert.Jablonski@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6136

 

mgr inż. Wiktor Komenda

Wiktor.Komenda@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6134

 

dr inż. Małgorzata Liszka

Malgorzata.Liszka@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6136

 

dr inż. Natalia Mojżeszek

Natalia.Mojzeszek@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6136

 

dr inż. Marzena Rydygier

Marzena.Rydygier@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6136

 

mgr Bartłomiej Sadowski

Bartlomiej.Sadowski@ifj.edu.pl

 

dr inż. Liliana Stolarczyk

Liliana.Stolarczyk@ifj.edu.pl

 

Doktoranci:

mgr inż.Katarzyna Czerska

Katarzyna.Czerska@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 399 6148

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się