2019-10-04

Dział Cyklotronu Proteus C-235 (DCP)

W skład Działu Cyklotronu Proteus C-235 wchodzą wykwalifikowani inżynierowie, którzy nadzorują działanie nowoczesnego akceleratora i związaną z nim rozbudowaną infrastrukturą. Wykonywane prace koncentrują się na przygotowaniu i obsłudze systemu przy produkcji wiązki protonów,  wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz przeprowadzaniu przeglądów okresowych i gwarancyjnych.

Pracownicy działu poza uzyskanymi certyfikatami i uprawnieniami, mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem i szeroką wiedzą specjalistyczną.

 

Kierownik Działu:

mgr inż. Konrad Guguła

Konrad.Gugula@ifj.edu.pl

+48 12 399 6225

 

Zastępca Kierownika Działu:

mgr inż. Krzysztof Daniel

Krzysztof.Daniel@ifj.edu.pl

+48 12 399 6116

 

Pracownicy:

Konrad Białecki

Konrad.Bialecki@ifj.edu.pl

+48 12 399 6118

 

inż. Michał Hankiewicz

Michal.Hankiewicz@ifj.edu.pl

+48 12 399 6118

 

mgr inż. Magdalena Jabłońska

Magdalena.Jablonska@ifj.edu.pl

+48 12 399 6118

 

inż. Grzegorz Janik

Grzegorz.Janik@ifj.edu.pl

+48 12 399 6116

 

mgr inż. Andrzej Koczot

Andrzej.Koczot@ifj.edu.pl

+48 12 399 6116

 

mgr inż. Tomasz Pasiecznik

Tomasz.Pasiecznik@ifj.edu.pl

+48 12 399 6110

 

mgr inż. Łukasz Raczyński

Lukasz.Raczynski@ifj.edu.pl

+48 12 399 6118

 

mgr inż. Krzysztof Suder

Krzysztof.Suder@ifj.edu.pl

+48 12 399 6118

 

mgr inż. Maciej Sumera

Maciej.Sumera@ifj.edu.pl

+48 12 399 6110

 

mgr inż. Mateusz Winiarz

Mateusz.Winiarz@ifj.edu.pl

+48 12 399 6118

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się