2019-10-04

Dział Cyklotronu AIC-144 (DCA)

Kierownik Działu: mgr Jacek Sulikowski

Jacek.Sulikowski@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 662 8365

 

Pracownicy Działu Cyklotronu AIC-144:

mgr inż. Paweł Bogdali

Pawel.Bogdali@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 662 8480

 

Robert Cieślik

Robert.Cieslik@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 662 8355

 

Ryszard Grzybek

Ryszard.Grzybek@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 662 8352

 

Bogdan Lipka

Bogdan.Lipka@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 662 8355

 

Janusz Molęda

Janusz.Moleda@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 662 8352

 

Wojciech Pyzioł

Wojciech.Pyziol@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 662 8496

 

Marek Ruszel

Marek.Ruszel@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 662 8357

 

Bogusław Sałach

Boguslaw.Salach@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 662 8403

 

inż. Artur Sroka

Artur.Sroka@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 662 8357

 

mgr inż. Maciej Sumera

Maciej.Sumera@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 662 8355

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się